Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Είμαι Η Και Λέγομαι
Είμαι ένας μόνιμα συγκριτικός βαθμός
Ένας συγκριτικός βαθμός, μόνιμα ένα βήμα πριν τον υπερθετικό
Ποτέ στην πατημασιά του
Ένας βαθμός γραμματικός που κοντεύει να γίνει Βαθμός αξιώματος
"Η Πρώτη Από Τις Δέυτερες"
Παράσημα τρία
Ένα για κάθε σπαρακτικό "προτίμησέ με" που δεν ξεστόμισα
Αναπληρωματική του παντοδύναμου παίκτη,
του ατραυμάτιστου
Μια ζωή στον πάγκο της σύγκρισης
Στα καθίσματα των επιλογών για τους άλλους
Των μονόδρομων για εμένα.
Πάντα δίπλα στα "πιο" που βγάζουν νικητές εκείνους
Τον κάθε "εκείνο"
Είμαι ο μόνος θετικός χωρίς θετική σημασία
Αυτός που έφτασε να προσδιορίζει με μετριοπάθεια κάθε αντικείμενο πόθου
Ίδια πτώση με το ουσιαστικό
Ίδια ουσιαστική Πτώση
"Πιο" κάτω κι απ' το κατώτερο