Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

"να της πείτε ότι η νόσος της φέρεται με το γάντι.
και να μην κάνει σα να μη συμβαίνει τίποτα, 
να της πείτε ότι δε συμβαίνει τίποτα.."


Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010